Evankeliumi Spiritismin Mukaan (Äänikirja)

 

Evankeliumi Spiritismin Mukaan

 kuuntele ja lataa (koko kirja)

 

Sisällysluettelo                                                                   Kuuntele ja lataa

Termistö ja viitteet                                                              Kuuntele ja lataa

Esipuhe                                                                                Kuuntele ja lataa

Johdanto                                                                       1. Kuuntele ja lataa
I – Tämän teoksen tarkoitus.                                          2. Kuuntele ja lataa
II – Spiritistisen opin aukto- riteetti.                                3. Kuuntele ja lataa
III – Historialliset seikat.
IV – Sokrates ja Platon, kristillisen ja spiritistisen ajatusmallin edelläkävijät.

 

 

Luku I – Minä en tullut kumoamaan lakia                                  Kuuntele ja lataa

Mooses; 
Kristus;
Spiritismi;
Tieteen ja uskonnon liitto;
Henkien opetukset;
Uusi aikakausi

 

Luku II – Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta 
Tuleva elämä;                                                                       Kuuntele ja lataa
Jeesuksen kuninkuus;
Näkökulma;
Henkien opetukset: Maallinen kuninkuus.

 

 

Luku III – Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa 

Erilaiset sielun tilat ruumiillisten elämien välisenä aikana;       Kuuntele ja lataa
Erilaiset asuttujen maailmojen kategoriat; 
Maan tarkoitusperä;
Maallisten kurjuuksien syyt;
Henkien opetukset: Ylemmät ja alemmat maailmat;
Koetusten ja hyvitysten maailmat;
Uudistavat maailmat;
Maailmojen kehitys

 

Luku IV – Joka ei synny uudesti, ei voi nähdä jumalan valtakuntaa

Ylösnousemus ja jälleensyntyminen;                                 1. Kuuntele ja lataa
Perhesiteiden vahvistuminen jälleensyntymisen                2. Kuuntele ja lataa
kautta sekä niiden rikkoontuminen elämän ykseyden kautta;
Henkien opetukset: Ruumiillistumisen raja;
Ruumiillistumisen tarve

 

 

Luku V – Autuaita ovat murheelliset

Murheiden oikeudenmukaisuus;                                            1. Kuuntele ja lataa
Nykyiset murheiden syyt;                                                       2. Kuuntele ja lataa
Aikaisemmat murheiden syyt;                                                3. Kuuntele ja lataa
Menneisyyden unohtaminen;
Syyt alistuneisuuteen;
Itsemurha ja hulluus;
Henkien opetukset: Kärsiä oikein ja väärin;
Vaikeudet ja lääke niihin;
Onni ei ole tässä maailmassa;
Rakkaiden ihmisten menetykset;
Ennenaikaiset kuolemat;
Jos olisi ollut hyväntahtoinen ihminen, niin olisi kuollut;
Vapaaehtoiset piinat;
Todellinen epäonni;
Melankolia;
Vapaaehtoiset koetukset;
Todellinen katumushihna

 

Luku VI – Kristus Lohduttaja                                              Kuuntele ja lataa

Keveä kuorma; 
Luvattu lohduttaja;
Henkien opetukset: Totuuden Hengen tuleminen.

 

 

Luku VII – Autuaita ovat hengellisesti köyhät

Mitä tarkoitetaan hengellisesti köyhillä;                                  1. Kuuntele ja lataa
Jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan;                           2. Kuuntele ja lataa
Viisailta ja ymmärtäväisiltä salatut asiat;
Henkien opetukset: Ylpeys ja vaatimattomuus;
Älykkään ihmisen tehtävä maan päällä

 

Luku VIII – Autuaita ovat puhdassydämiset

Sallikaa lasten tulla minun tyköni;                                      1. Kuuntele ja lataa
Tehdä syntiä ajatuksissa;                                                   2. Kuuntele ja lataa
Aviorikos;
Todellinen puhtaus;
Pesemättömät kädet;
Pahennus;
Jos sinun kätesi aiheuttaa pahennuksen sinulle, hakkaa se poikki;
Henkien opetukset: Sallikaa lasten tulla minun tyköni;
Autuaita ovat ne, joiden silmät ovat suljetut

 

 

Luku IX – Autuaita ovat hiljaiset ja rauhantekijät

Herjaukset ja väkivaltaisuudet;                                                Kuuntele ja lataa
Henkien opetukset: Ystävällisyys ja lempeys;
Kärsivällisyys;
Tottelevaisuus ja alistuminen;
Suuttumus.

 

Luku X – Autuaita ovat laupiaat

Anna anteeksi, jotta Jumala antaa anteeksi sinulle;          1. Kuuntele ja lataa
Sovinnon tekeminen vastustajien kanssa;                         2. Kuuntele ja lataa
Kaikista miellyttävin uhraus Jumalalle;
Rikka ja malka silmässä;
Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;
Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä;
Henkien opetukset: Rikkomusten anteeksiantaminen;
Armollisuus.

 

 

Luku XI – Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi

Suurin käsky;                                                                       1. Kuuntele ja lataa
Antakaa keisarille, mikä keisarin on:                                    2. Kuuntele ja lataa
Henkien opetukset: Rakkauden laki;
Itsekkyys;
Usko ja hyväntekeväisyys;
Hyväntekeväisyys rikollisia kohtaan

 

Luku XII – Rakastakaa vihollisianne

Maksaa paha hyvällä;                                                        1. Kuuntele ja lataa
Ei-ruumiillista elämää elävät viholliset;                              2. Kuuntele ja lataa
Jos joku sinua lyö oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin;
Henkien opetukset: Kosto;
Viha;
Kaksintaistelu

 

 

Luku XIII – Älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee

Tehdä hyvää ilman komeilua;
Piilossa olevat onnettomuudet;                                              1. Kuuntele ja lataa
Köyhän lesken uhrilahja;                                                        2. Kuuntele ja lataa
Kutsua köyhiä ja raajarikkoja;                                                3. Kuuntele ja lataa
Henkien opetukset: Materiaalinen ja moraalinen hyväntekeväisyys;
Hyvän tekeminen;
Sääli;
Orvot

 

Luku XIV – Kunnioita isääsi ja äitiäsi

Kunnioitus vanhempia kohtaan;                                        1. Kuuntele ja lataa
Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?            2. Kuuntele ja lataa
Ruumiillinen ja hengellinen sukulaisuussuhde;
Henkien opetukset: Lasten kiittämättömyys ja perhesiteet

 

 

Luku XV – Ilman hyväntekeväisyyttä ei ole pelastusta

Mitä tulee tehdä tullakseen pelastetuksi;                                 Kuuntele ja lataa
Vertaus laupiaasta samarialaisesta;                                 
Suurin käsky;
Hyväntekeväisyyden välttämättömyys Paavalin mukaan;
Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta;
Totuuden ulkopuolella ei ole pelastusta;
Henkien opetukset: Ilman hyväntekeväisyyttä ei ole pelastusta

 

Luku XVI – Ei voi palvella Jumalaa ja Mammonaa

Mitä tulee tehdä tullakseen pelastetuksi;                           1. Kuuntele ja lataa
Vertaus laupiaasta samarialaisesta;                                  2. Kuuntele ja lataa
Suurin käsky;
Hyväntekeväisyyden välttämättömyys Paavalin mukaan;
Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta;
Totuuden ulkopuolella ei ole pelastusta;
Henkien opetukset: Ilman hyväntekeväisyyttä ei ole pelastusta

 

 

Luku XVII – Olkaa täydelliset

Täydellisyyden ominaispiirteet;                                            1. Kuuntele ja lataa
Kunnollinen ihminen;                                                            2. Kuuntele ja lataa
Hyvät spiritistisen opin omaksuneet ihmiset;
Vertaus kylväjästä;
Henkien opetukset: Velvollisuus;
Hyve;
Ylemmät ja alemmat;
Ihminen maailmassa;
Ruumiista ja hengestä huolehtiminen

 

Luku XVIII – Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut

Vertaus hääpidoista;                                                               Kuuntele ja lataa
Ahdas portti;
Ei jokainen, joka sanoo minulle ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan;
Jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan;
Henkien opetukset: Sille annetaan, jolla on;
Tunnistakaa kristitty hänen teoistansa

 

 

Luku XIX – Usko siirtää vuoria

Uskon voima. Hurskas usko;                                                     Kuuntele ja lataa
Järkkymättömän uskon tila;
Vertaus viikunapuusta;
Henkien ohjeistukset: Usko, toivon ja hyväntekeväisyyden äiti;
Jumalallinen ja inhimillinen usko

 

Luku XX – Viime hetken työntekijät

Henkien opetukset: Viimeiset tulevat ensimmäisiksi;              Kuuntele ja lataa
Spiritistisen opin omaksuneiden tehtävä;
Herran työntekijät

 

 

Luku XXI – Vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee

Puu tunnetaan hedelmästään;
Profeettojen missio;                                                                1. Kuuntele ja lataa
Väärien profeettojen ihmeet;                                                  2. Kuuntele ja lataa
Älkää jokaista Henkeä uskoko;
Henkien opetukset: Väärät profeetat;
Todellisen profeetan tunnusmerkit;
Väärät profeetat ruumiillisten elämien välisenä aikana;
Jeremia ja väärät profeetat

 

Luku XXII – Älkää erottako, minkä Jumala on yhdistänyt

Avioliiton purkamattomuus;                                                    Kuuntele ja lataa
Avioero

 

 

Luku XXIII – Merkillinen moraalinen opetus

Joka ei vihaa isäänsä ja äitiänsä;                                             Kuuntele ja lataa
Luopua isästään, äidistään ja lapsistaan;
Antaa kuolleitten haudata kuolleensa;
En tullut tuomaan rauhaa vaan eripuraisuutta

 

Luku XXIV – Ei lamppua sytytetä ja panna vakan alle

Lamppu vakan alla;                                                                Kuuntele ja lataa
Miksi Jeesus puhuu vertauskuvin;
Älkää menkö pakanain luokse;
Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat;
Uskon rohkeus;
Kanna ristisi;
Joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen

 

 

Luku XXV – Etsikää, niin te löydätte

Auta itseäsi, ja taivas tulee sinua auttamaan;                           Kuuntelee ja lataa
Katsokaa taivaan lintuja;
Älkää olko huolissanne kullasta

 

Luku XXVI – Antakaa ilmaiseksi, mitä ilmaiseksi olette vastaanottaneet

Parantamisen lahja;                                                               Kuuntele ja lataa
Maksetut rukoukset;
Temppelistä ulos ajetut myyjät;
Ilmainen meediokyky

 

 

Luku XXVII – Anokaa, niin se on teille tuleva

Rukouksen ominaisuudet;                                                       1. Kuuntele ja lataa
Rukouksen tehokkuus;                                                            2. Kuuntele ja lataa
Rukouksen toiminta;
Ajatusten välitys;
Ymmärrettävät rukoukset;
Rukous kuolleiden ja kärsivien Henkien puolesta;
Henkien opetukset: Tapa rukoilla;
Rukoilemisen onni

 

Johdanto
                                                                                               Kuuntele ja lataa

 

Yleiset rukoukset  

(Rukouksen nimessä kuuntelu ja lataus linkki)            Kuuntele ja lataa (kaikki rukoukset)

Isä Meidän-rukous
Rukous spiritistisille kokouksille
Rukous meedioiden puolesta
Rukous voimista vastustaa kiusausta
Rukous neuvon pyytämiseen
Rukous elämän ahdistuksiin
Rukous kiitokseksi saadusta palveluksesta
Rukous kuuliaisuudesta
Rukous uhkaavassa vaarassa
Rukous nukkumaan mentäessä
Rukous kuoleman ollessa ennusteena

 

Rukoukset itsensä puolesta

Rukous Suojelusenkeleille ja suojeleville Hengille
Rukous pahojen Henkien etäännyttämiseksi
Rukous jonkin vian korjaamiseksi
Rukous voimista vastustaa kiusausta
Rukous neuvon pyytämiseen
Rukous elämän ahdistuksiin
Rukous kiitokseksi saadusta palveluksesta
Rukous kuuliaisuudesta
Rukous uhkaavassa vaarassa
Rukous nukkumaan mentäessä
Rukous kuoleman ollessa ennusteena

 

Rukoukset toisen puolesta

Rukous murheellisen puolesta
Rukous kiitokseksi toiselle suodusta hyvästä teosta
Rukous vihollisillemme
Rukous kiitokseksi viholliselle suodusta hyvästä
Rukous spiritismin vihollisille
Rukous vastasyntyneelle lapselle
Rukous kuolemaa tekevän puolesta

 

Rukoukset edesmenneiden puolesta

Rukous juuri kuolleen puolesta
Rukous niiden puolesta, joihin olemme kiintyneet
Rukous kärsivien sielujen puolesta, jotka pyytävät rukouksia
Rukous kuolleen vihollisen puolesta
Rukous rikollisen puolesta
Rukous itsemurhan tehneen puolesta
Rukous katuvien henkien puolesta
Rukous paatuneiden henkien puolesta

 

Rukoukset sairaiden ja obsession kohteena olevien puolesta

Rukous sairaiden puolesta
Rukous obsession kohteena olevien puolesta