Henkien kirja (Äänikirja)

Henkien Kirja

                                                                                     Kuuntele ja lataa (koko kirja)

 

Sisällysluettelo                              

                                                                                          Kuuntele ja lataa

Termistö ja viitteet                                                           Kuuntele ja lataa

Biografia – Allan Kardec                                                  Kuuntele ja lataa

Johdanto spiritistisen opin opiskeluun                           1. Kuuntele ja lataa
                                                                                       2. Kuuntele ja lataa
                                                                                       3. Kuuntele ja lataa
                                                                                      4. Kuuntele ja lataa
                                                                                      5. Kuuntele ja lataa
                                                                                      6. Kuuntele ja lataa
                                                                                      7. Kuuntele ja lataa

Esipuhe                                                                           Kuuntele ja lataa

 

 

 

 

 

ENSIMMÄINEN OSA

Alkusyyt

 

Luku I – Jumala

Jumala ja äärettömyys;                                                      Kuuntele ja lataa
Todisteita Jumalan olemassaolosta;
Jumalallisuuden tunnusmerkit;
Panteismi – kaikkijumaluus

 

Luku II – Maailmankaikkeuden yleiset alkutekijät

Asioiden alun tunteminen;                                                  Kuuntele ja lataa
Henki ja materia;
Materian ominaisuudet;
Maailmankaikkeuden avaruus

 

Luku III – Luominen

Maailmojen muodostuminen;                                           Kuuntele ja lataa
Elävien olentojen muodostuminen;
Maan kansoittaminen, Aatami;
Ihmisen rotujen erilaisuudet;
Maailmojen moninaisuus;
Raamatun huomiot ja sopusointu luomiseen nähden

 

Luku IV – Vitaali tekijä

Orgaaniset ja epäorgaaniset oliot;                                      Kuuntele ja lataa
Elämä ja kuolema; Järki ja vaisto

 

 

TOINEN OSA

Henkien maailma

Luku I – Henget

Henkien alkuperä ja luonne                                                            1. Kuuntele ja lataa
Normaali primitiivinen maailma                                                       2. Kuuntele ja lataa
Henkien muoto ja läsnäolo useissa paikoissa samanaikaisesti
Perispirit Henkien erilaiset luokat
Henkien arvoasteikko
Kolmas pääluokka – epätäydelliset
Henget
Toinen pääluokka – hyvät Henget
Ensimmäinen pääluokka – puhtaat Henget
Henkien kehittyminen
Enkelit ja paholaiset

 

Luku II – Henkien ruumiillistuminen

Hengen ruumiillistumisen tarkoitus                                                      Kuuntele ja lataa
Sielu
Materialismi

 

Luku III – Paluu ruumiillisesta elämästä Hengen elämään

Sielu kuoleman jälkeen                                                                     Kuuntele ja lataa
Sielun eroaminen ruumiista
Häiriintymisen vaihe ruumiin kuoleman jälkeen

 

Luku IV – Ruumiillisten elämien moninaisuus

Jälleensyntyminen                                                                             1. Kuuntele ja lataa
Oikeudenmukaisuus jälleensyntymisessä                                         2. Kuuntele ja lataa
Ruumiillistuminen erilaisiin maailmoihin
Hengen kehitystie ruumiillisissa elämissä
Lapsen kohtalo kuoleman jälkeen
Henkien sukupuoli
Isyys/äitiys, jonkun lapsena oleminen
Fyysiset ja moraaliset samankaltaisuudet
Synnynnäiset käsitykset

 

Luku V – Huomiot ruumiillisten elämien moninaisuudesta       
                                                                                                         
Kuuntele ja lataa

 

Luku VI – Hengen elämä

Henki ruumiillisten elämiensä välisenä aikana                                  1. Kuuntele ja lataa
Välilliset maailmat                                                                              2. Kuuntele ja lataa
Henkien havainnot, tuntemukset ja kärsimykset                               3. Kuuntele ja lataa
Teoreettinen tutkielma Henkien tuntemuksista                                  4. Kuuntele ja lataa
Koetusten valinta                                                                               5. Kuuntele ja lataa
Suhteet haudan tuolla puolen
Sympaattiset ja vihamieliset Henkien väliset suhteet
Ruumiillisen elämän muistikuva
Kuolleiden muistojuhla
Hautajaiset

 

Luku VII – Paluu ruumiilliseen elämään

Johdanto paluuseen                                                                       1. Kuuntele ja lataa
Ruumiin ja sielun yhtyminen                                                           2. Kuuntele ja lataa
Moraaliset ja älylliset kyvyt
Elimistön vaikutus
Vajaaälyisyys, hulluus
Lapsuus
Maalliset sympatiat ja antipatiat
Menneisyyden unohtaminen

 

Luku VIII – Sielun vapautuminen

Nukkuminen ja unet; Henkien vierailut elävien joukossa                   1. Kuuntele ja lataa
Ajatustenvaihto tunnistamattomalla tavalla                                        2. Kuuntele ja lataa
Letargia, katalepsia, näennäisesti kuollut
Somnambulismi
Ekstaasi
Selvännäkeminen
Teoreettinen tiivistelmä somnambulismista, ekstaasista ja selvännäöstä

 

Luku IX – Henkien vaikutukset ruumiillisessa maailmassa

Henkien tunkeutuminen ajatuksiimme                                              1. Kuuntele ja lataa
Henkien tuntematon vaikutus ajatuksiimme ja tekoihimme              2. Kuuntele ja lataa
Riivatut                                                                                              3. Kuuntele ja lataa
Häiriintynyt, kouristeleva tila
Henkien kiintymys tiettyihin ihmisiin
Suojelusenkelit: suojelevat, tutut ja meitä kohtaan sympatiaa tuntevat Henget
Ennakkoaavistukset
Henkien vaikutus elämän tapahtumiin
Henkien toiminta luonnonilmiöiden yllä
Henget taistelujen aikana
Liitot
Tuntemattomat voimat, talismaanit, loitsujat
Siunaus ja kirous

 

Luku X – Henkien tehtävät ja toimet                                                 Kuuntele ja lataa

 

Luku XI – Kolme valtakuntaa
Mineraalit ja kasvit                                                                             Kuuntele ja lataa
Eläimet ja ihmiset
Sielunvaellus

 

KOLMAS OSA

Moraaliset lait

 

Luku I – Jumalallinen tai luonnollinen laki

Luonnollisen lain ominaispiirteet                                                      Kuuntele ja lataa
Luonnollisen lain tuntemus
Hyvä ja paha Luonnollisen lain jaokset

 

Luku II  – Palvonnan laki

Palvonnan tarkoitus                                                                            Kuuntele ja lataa
Ulospäin näkyvä palvonta
Mietiskelevä elämä
Rukouksesta
Polyteismi
Uhraukset

 

Luku III – Työn laki

Työn tarpeellisuus                                                                            Kuuntele ja lataa
Työn rajoittaminen, lepo

 

Luku IV – Lisääntymisen laki

Maapallon populaatio                                                                          Kuuntele ja lataa
Rotujen perättäisyys ja kehitys
Lisääntymisen esteet
Avioliitto ja selibaatti
Moniavioisuus

 

Luku V – Hengissä säilymisen laki

Itsesuojeluvaisto                                                                                Kuuntele ja lataa
Hengissä säilymisen keinot
Maan rikkauksien hyväksikäyttö
Tarpeellinen ja tarpeeton
Vapaaehtoiset kieltäymykset

 

Luku VI – Tuhoutumisen laki

Tarpeellinen ja liiallinen tuhoaminen                                                    Kuuntele ja lataa
Tuhoavat suuronnettomuudet
Sodat
Murha Julmuus
Kaksintaistelu
Kuolemantuomio

 

Luku VII – Yhteisön laki

Tarve yhteisön elämälle                                                                    Kuuntele ja lataa
Elämä eristyksissä
Vaitiololupaus
Perhesiteet

 

Luku VIII – Kehityksen laki

Luonnollinen olotila                                                                            1. Kuuntele ja lataa
Kehitystaival                                                                                       2. Kuuntele ja lataa
Rappeutuvat kansat
Sivilisaatio
Inhimillisen lakien kehitys
Spiritismin vaikutus kehitykseen

 

Luku IX – Samanarvoisuuden laki

Luonnollinen samanarvoisuus                                                           Kuuntele ja lataa
Kykyjen erilaisuus
Yhteisölliset eriarvoisuudet
Eriarvoisuus rikkauksissa
Rikkauden ja köyhyyden koetukset
Miehen ja naisen oikeuksien samanarvoisuus
Samanarvoisuus hautaan mennessä

 

Luku X – Vapauden laki

iLuonnollinen vapaus                                                                           1. Kuuntele ja lataa
Orjuus                                                                                                  2. Kuuntele ja lataa
Ajattelun vapaus
Omantunnon vapaus
Valinnanvapaus
Tapahtumien väistämättömyys
Tulevaisuuden tunteminen
Teoreettinen yhteenveto ihmisten tekojen syistä

 

Luku XI – Oikeuden, rakkauden ja hyväntekeväisyyden laki

Oikeudenmukaisuus ja luonnolliset oikeudet                                     Kuuntele ja lataa
Oikeus omaisuuteen
Ryöstö
Hyväntekeväisyys ja lähimmäisenrakkaus
Äidin ja lapsen rakkaus

 

Luku XII – Moraalinen täydellisyys

Hyveet ja paheet                                                                                  1. Kuuntele ja lataa
Intohimot Itsekkyys                                                                              2. Kuuntele ja lataa
Hyväntahtoisen ihmisen luonteenpiirteet Itsensä tunteminen

 

 

NELJÄS OSA

Toiveet ja lohdutukset

Luku I – Maalliset surut ja nautinnot

Suhteellinen onnellisuus ja onnettomuus                                       1. Kuuntele ja lataa
Läheisten menettäminen                                                                2. Kuuntele ja lataa
Pettymykset
Kiittämättömyys
Tuhotut kiintymykset
Toisiaan kohtaan antipatiaa tuntevien liitot
Kuolemanpelko
Vastenmielisyys elämää kohtaan
Itsemurha

 

Luku II – Tulevat kärsimykset ja nautinnot

Olemattomuus                                                                                      1. Kuuntele ja lataa
Tuleva elämä Intuitio tulevista kärsimyksistä ja nautinnoista               2. Kuuntele ja lataa
Jumalan puuttuminen rangaistuksiin ja palkitsemisiin                          3. Kuuntele ja lataa
Tulevien kärsimysten ja nautintojen luonne                                          4. Kuuntele ja lataa
Väliaikaiset kärsimykset
Hyvitys ja katumus
Tulevien kärsimysten kesto
Ruumiin ylösnouseminen
Paratiisi, helvetti ja kiirastuli

 

Loppupäätelmä                                                                              1. Kuuntele ja lataa
                                                                                                         2. Kuuntele ja lataa