Artikkeleita

Allan Kardecin tutkimus – Tietoa tuonpuoleisesta

 

Tämä artikkeli kertoo olosuhteista, joissa Allan Kardecin teokset julkaistiin. Artikkelissa kerrotaan minkä näkökannan ne toivat esille ja kuinka ne yhdistivät tieteen ja uskonnon näkemyksiä. Lisäksi se nostaa esiin kysymyksiä, jotka koskettavat meidän jokaisen elämää.

Lue lisää...

 

 


 

Kuinka spiritismi sai alkunsa

 

Ensimmäiseksi tarkkailtiin erilaisten kappaleiden liikkumista. Ilmiötä kutsuttiin kansanomaisesti pyöriväksi pöydäksi[8] tai pöytien tanssiksi. Tämä ilmiö, joka nähtävästi havaittiin ensimmäiseksi Amerikassa. Seuraavaksi se eteni nopeasti Euroopan ja muiden maailman osien läpi. Aluksi ilmiö herätti paljon epäuskoisuutta, mutta vähän ajan kuluttua kokemusten paljous ei enää sallinut todellisuuden epäilyksenalaiseksi asettamista.

Lue lisää...

 


 

Spiritismin tieteellinen, filosofonen ja uskonnollinen näkökulma

 

Voidaan myös oikeutetusti sanoa, että spiritismi[1] on tiede, joka näytti toteen kokeellisesti sielun[5] olemassaolon ja sen kuolemattomuuden. Tämä on spiritismin[1] tieteellinen näkökulma, jonka käytännöllistä puolta tarkastellaan lähemmin teoksessa Meedioiden Kirja.
Spiritismin [1] filosofinen näkökulma on seikkaperäisesti esitetty teoksessa Henkien Kirja, joka on koonnos korkeimpien Henkien[2] opetuksista.
Spiritismin[1] uskonnollinen näkökulma on esitetty teoksessa Evankeliumi Spiritismin Mukaan, joka on metodollisesti useista eri lähteistä kerätty kokoelma korkeimpien Henkien[2] moraalista opetuksista.

Lue lisää...

 


 

Jälleensyntyminen

 

Huomiot ruumiillisten elämien moninaisuudesta.

Lue lisää...

 

 

 

 


 

Tietoisuus ei lopu kuolemaan

 

Yhdysvaltalainen neurokirurgi Eben Alexander on kohahduttanut maailmaa kertomalla kuolemanrajakokemuksestaan, jonka myötä hän uskoo tietoisuutemme olevankin aivoista riippumatonta. Katso haastattelu miehestä, joka vakuuttaa elämän jatkuvan kuoleman jälkeen.

Lue lisää...

 


 

Mikä oikein on... Evankeliumi kotona yhteishetki?

 

Evankeliumi hyvin ymmärrettynä tulee paremmin omalla esimerkillä näytetyksi ja tunnetuksi.”

Lue lisää...